Det melder Statens vegvesen laurdag rett for klokka 14.00. Det er fortsatt høg vannstand langs E6 gjennom Gudbrandsdalen, men det har nå stabilisert seg.

Stiger sørover i dalen

E6 ved Fåvang er framkommelig for vogntog.

- Vannstanden har holdt seg stabil i formiddagstimene lørdag. Vi har mannskap med gravemaskin på plass for å sørge for at vogntog fortsatt kan passere, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold, Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Mens vannstanden nord i Gudbrandsdalen har stabilisert seg, eller er synkende, stiger Laugen sørover i dalen.

- Langs E6 i Øyer ser vi at det kan bli utfordringer. Her står vannet nå tett opptil vegen et par-tre steder. Det skyldes stigende vannstand i Laugen, kombinert med høg vannstand i sideelvene, sier Stensrud.

Statens vegvesen ber publikum som bor i de berørte områdene, eller som planlegger å kjøre gjennom områdene, holde seg orientert om utviklinga.