Vannet går helt oppunder brua, og Statens vegvesen følger situasjonen tett. De melder om at vegen holdes åpen så lenge som mulig.

- Vi jobber for å unngå stenging, sier Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Hans Jørgen Steen fra Ringebu anleggsdrift er en av dem som er på stedet for å hjelpe til:

Gravemaskiner står parat til å ta unna om vannet eventuelt skulle føre med seg noe større nedover Tromsa.

- Alt kommer nå på hvor mye Laugen stiger og hvordan vannføringa blir i Tromsa. Det ser ikke ut til at det blir mindre der, sier Stensrud.

Fartsgrensa er satt ned til 50 km/t.

Tromsa og Laugen "møtes" under E6, og gjør dette til et strategisk punkt under flommen. Foto: Guro Vollen

Ut over hele fredagen har det blitt bygd flomvoller langs E6, for å holde vannet unna vegbanen. Fredag kveld er vegen fortsatt åpen.

Dersom E6 stenges opprettes lokal omkjøring for kjøretøy med totalvekt i inntil 7,5 tonn. Det finnes ingen lokal omkøring for tyngre kjøretøy.

Statens vegvesen oppfordrer alle om å kjøre forsiktig og til å søke trafikkinformasjon for å holde seg oppdatert.