Ordningen hittil har gått på kjøring av busspassasjerer mellom Vinstra stasjon i Nedregate og Vinstra vegpark i Lomoen til bestillingsruter på nye E6, og fra sentrum i Kvam til bussholdeplass ved Kvam bru.

– Ved å hente og bringe med drosje fra et større område i Kvam og Vinstra, tilbyr vi våre reisende en betraktelig bedre ordning til å kunne bruke langrutene med buss mellom Bismo og Lillehammer, sier ruteplanlegger i Opplandstrafikk, Oddmund Bergon, til Dølen.

To bestillingsruter

For det er snakk om utvidet drosjehenting i Kvam og på Vinstra kun til den ene bestillingsruten som har avgang på morgenen og retur på ettermiddagen.

– Bestillingsrutene med utvidet henting er den med avgang til Lillehammer fra Vinstra vegpark klokken 07.34, og med returankomst fra Lillehammer klokken 15. 47 – samt stopp ved Kvam bru begge veger, forteller Bergon.

Den andre langruten til Lillehammer, med avgang E6 Kvam bru kl 08.44 og retur Kvam 17.26, i tillegg stopp på Vinstra Vegpark, blir som i dag med bestillingstransport av drosje kun til Vinstra stasjon og Kvam sentrum.

– Grunnet mye drosjekjøring av skolebarn og til Helsebuss, så er det ikke kapasitet til å utvide den nye drosjeordningen til å gjelde mer enn denne ene bestillingsruten, sier Bergon, som poengterer at de reisende må følge fastsatte rutiner for drosjebestilling.

– Drosje til buss om morgenen må bestilles innen klokken 21 kvelden før, og henting på ettermiddagen må bestilles en time før, påpeker Bergon.

Ingen ruteendringer

Bergon påpeker også at det ikke er på tale å endre rutetidene eller trasevalget for bussene.

– For de to langrutene mellom Bismo og Lillehammer og retur som kjører nye E6 i Midtdalen, så er det nå ikke tanker om å endre verken trase eller rutetider i ny ruteplan fra august 2018, sier Bergon.

Han minner om at skolerutene langs gamle E6 gir sørfrøningene en mulighet til å koble seg på langruten i Ringebu.

– Det er en avgang fra Harpefoss klokken 07.25 som korresponderer med langrute til Lillehammer – denne har vært svært lite brukt. Endring av rutetiden på disse skolebussene langs gamle E6 gjøres kun hvis det er endring i start- og sluttider på de skoler de betjener, eller hvis det er nødvendig kjøremessige justeringer som må til, sier Bergon.

Lager egen folder

For å bedre informasjonen omkring den nye bestillingstransporten med drosje på Vinstra og i Kvam, vil Opplandstrafikk trykke opp en egen folder med rutetider og informasjon.

– Den nye bestillingstransporten med drosje trer i kraft fra 5. mars, og i god tid før påske vil vi ha ferdig trykt en egen folder som de reisende kan hente på blant annet Vinstra vegpark, skysstasjonen, kroer, butikker og bensinstasjoner i Midtalen, forteller Bergon.

Fornøyde drosjesjåfører

Drosjesjåførene i Kvam og på Vinstra tror den nye ordningen kan funger bedre enn den forrige.

– Vi får prøve og se om det er noe behov for det – kanskje ikke så voldsom økning, vil jeg tro. Men nå får i alle fall de som bor utenfor sentrum i Kvam mulighet til å bli hentet nærmere hjemmet, sier innehaver av Kvam taxi, Vidar Wahlquist.

– Nå som vi får hente reisende fra et større område, så får vi tro det vil fungere bedre enn den gamle ordningen, sier mangeårig taxisjåfør på Vinstra, Jan Olav Pettersen.

Slik er nyordningen:

Vinstra:

Bussavgang fra Vinstra Vegpark 07.34 til Lillehammer:

Etter bestilling innen 21.00 kvelden før så vil Vinstra Taxi kunne betjene følgende holdeplasser: Toksefeltet, Øvre Byre, Nymoen, Vinstra Stasjon, Knutsmorka og Paal Kluftensveg (Sorperoa)

Bussavgang fra Lillehammer 14.20 med ankomst Vinstra Vegpark 1547: Vinstra Taxi vil etter bestilling 1 time før betjene samme strekning tilbake fra bussholdeplass Vinstra Vegpark.

Kvam:

Bussavgang fra Kvam E6 07.26 til Lillehammer:

Etter bestilling innen 21.00 kvelden før så vil Kvam Taxi kunne betjene følgende holdeplasser: Frostad, Gardvegkrysset, Kvam skole og Kvam.

Bussavgang fra Lillehammer 14.20 med ankomst Kvam E6 15.55 : Kvam Taxi vil etter bestilling en time førut betjene samme strekning tilbake fra bussholdeplass Kvam E6

Avgang fra Kvam E6 08.44 og Vinstra Vegpark 08.52 til Lillehammer, med returavgang fra Lillehammer 15.55 til Vinstra Vegpark 17.18 og Kvam E6 17.26 vil forbli uendret som i dag, det vil si at det er bestillingstransport med drosje henholdsvis til/fra sentrum Kvam og til/fra Vinstra Skysstasjon.

Faksimile fra Dølen 8. februar 2017.