Det er flere grunner til at Vinstras byfest flyttes fra Nedregate til Vinstrahallen i Lomoen.

- Et redusert budsjett har nok sin innvirkning, sier kommunalsjef Tom Nøvik.

Satsing i Lomoen

Kommunalsjef Nøvik er ikke den som jobber tettest med byfest-arrangementet, men han er den eneste å få i tale fra rådmannsledelsen i disse ferietider.

- At byfesten flyttes til Lomoen, er framtidsretta og står i stil med den satsingen vi skal gjøre i området ved Vinstrahallen i åra framover. Vi får en mer komprimert byfest og det blir enklere og mer praktisk med tanke på mindre rigging og bruk av permanente installasjoner som blant annet toaletter og garderober, sier Nøvik.

Ukjent artistliste

Byfesten på Vinstra hadde femårsjubileum i fjor, og da spilte bandet Di Derre med frontfigur og tidligere vinner av Peer Gynt-prisen, Jo Nesbø. Det er ikke kjent hvilken artist som vil bli det store trekkplasteret under årets byfest som altså blir arrangert i Vinstrahallen og området rundt.

Kommunalsjef Tom Nøvik viser til uttale fra ferierende kolleger for mer detaljer om byfesten etter ferien, men kan i generelle vendinger uttale seg om flyttingen av byfesten fra Nedregate til Vinstrahallen i Lomoen.

- Det er jo allerede skapt mye liv og handel i Lomoen, så dette er vel en naturlig flytteprosess. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke skal satse og skape aktiviteter i Nedregate, for det skal vi også, påpeker Nøvik.

Byfesten på Vinstra flyttes fra Nedregate. Bildet er fra byfesten i 2017.