Arkeologer avdekket ny grav og ønsker å prøvebore i Olavshaugen på Hundorp

foto