Slepte søya 20 meter bortover vegen - sjåføren stakk av: - Det vekker følelser å finne dyret slik