Høgt oppi lia ser Helene og Adrian mulighetene på småbruket: - Vi må gjøre det litt mer lønnsomt

foto