Vant fram om retten til å ha dyr på beite - motpart må betale bøndenes advokatutgifter