Norges Bondelag krever tilleggsforhandlinger med staten etter enorme kostnadsøkninger

foto