Trafostasjon til 60 millioner skal sikre utbygging i Kvitfjell - gir økt sikkerhet for alle kunder i området

foto