Villreinen i Rondane er nå vurdert som «nær truet»