Mange gjorde en stor og frivillig innsats både under og i etterkant av de to store flommene i Kvam i 2011 og 2013. Men innsatsen til Kvam Sanitetslag og Nord-Fron Røde Kors hjelpekorps, var i en særklasse.

Påskjønnelse fra kommunen

På bakgrunn av dette har Nord-Fron kommune bestemt å gi hver av de to lagene en sjekk pålydende ti tusen kroner. Tildelingen skjedde under tirsdagens komunestyremøte i Nord-Fron.

- De gjorde en ektraordinær innsats. De var der som de gode hjelpere når det gjaldt som mest under begge flommene og i lang tid etterpå. Ikke bare som gode hjelpere og tilretteleggere med de praktiske ting, men også som medmennesker og gode kontaktpersoner, uttalte Nord-Frons ordfører Rune Støstad.

Støstad oppfordret mottakerne til å benytte belønningen på seg selv som organisasjonsmedlemmene kunne ha glede og nytte av.