Området heter Barrustmoen og ligger langsmed Skåbuvegen gjennom Sorperoa, knappe 500 meter fra Peer Gynt kjøpesenter i Lomoen.  Nordbohus har detaljregulert med plass til 15 boenheter.

– Dette er et attraktivt område med kort vei til butikker og skoler. Lomoen vil på sikt også utvikle seg til å bli et sentrumsområde for Vinstra. Så dette er framtidsretta boligbygging både med tanke på miljø og boligbehov, sier daglig leder i Nordbohus på Vinstra, Morten Randen.

Ny infrastruktur

Området som skal bebygges ligger i dag attgrodd og lite tilgjengelig. I Nordbohus sin detaljregulering er det tegnet inn helt ny infrastruktur med veger, vann og kloakk.

– Utpå vårparten setter vi i gang med hogst og masseforflytning for å få jevnet ut en del av byggeområdet.  Ny innkjøring til boligfeltet blir det også, og det er tegnet inn egen lekeplass på området, forteller Randen som reklamerer med plass til både tomannsboliger, rekkehus og eneboliger.

– Dette gjør vi for å kunne tilby boliger til folk i flere livsfaser. Vi har tegnet inn til sammen seks leiligheter, sju eneboliger i rekkehus og to vanlige eneboligtomter på området.  Med sin beliggenhet på en høyde, vil boligene få en fin solgang, påpeker Randen.

Bygger før salg

På nabotomta har Bolig Partner i flere år sammen med grunneier hatt  19 boligtomter liggende ute for salg, men der er boligbyggingen ennå ikke kommet i gang.  Og rett over vegen, skal Sorperoa Handel bygges om til et leilighetskompleks med sju leiligheter. Det bekymrer ikke Randen.

– Etter hogst og masseforflytning skal infrastrukturen gjøres ferdig. Deretter starter vi først med bygging av leilighetene i tomannsboligene – og det gjør vi før de er solgt. Vi gjør det også slik at boligfeltet på nabotomta kan koble seg opp i mot vår nye infrastruktur. Erfaringsmessig ser vi at kjøpere kommer når de ser at  det bygges og boliger ferdigstilles, sier Randen som ser med positive øyne på utviklingen i Sorperoa der nye E6 kommer.

­–Vi har stor tro på utviklingen i Lomoen og Sorperoa. Her kommer det flere butikker, skolene ligger her og Vestsida bygger nytt nærmiljøanlegg med fotballbaner og lysløype.  Dette er samfunnsfunksjoner som både stat og fylke oppfordrer til at det skal bygges boliger i nærheten av, ikke bare for å minske på bilkjøringen, men og for å få en fortetting rundt Vinstras framtidige handelssentrum, sier Randen.

Området som skal bygges ut ligger langsmed Skåbuvegen rett overfor nedlagte Sorperoa Handel. Foto: Nordbohus