Pårørande: - Styret har utradert tilliten til seg sjøl med dette vedtaket

foto