Fortsatt uenighet mellom Ahsco og kommunen: - Er motvillige til samarbeid