Vaksineringa går etter planen i Midtdalen - og snart står de yngste for tur