Dermed rakk OFK å behandle saken før avgjerdsmyndigheita i saker om slik konsesjon frå nyttår blir flytta over til kommunane.

Flertallet i fylkesutvalet sa tysdag nei til bygginga av minikraftverket, skriv regionavisa GD. Politikarane meiner det vil ha for store konsekvensar for artsmangfaldet å tillate konsesjon.

Å gje konsesjon under føresetnad av minstevassføring i Myrseterbekken og ei nedtappingsgrense for Søre Abborsjøen kom som framlegg frå Aud Hove. Framlegget fall mot tre stemmer i fylkesutvalet.

Kraftplaner: Innstillinga frå NVE er nei til konsesjon, og Fylkesmannen har også motsegner til Kjønnås Kraft, her representert av Øyvind Nordrum . Tysdag sa fylkesutvalet nei. Foto: Guro Vollen/arkiv