Heidi er ein av mange skåbyingar som er med å styre og stelle