Sykehuset Innlandet om hvorfor sjukebilen flyttes fra Vinstra til Otta: - Dette vil komme alle til gode

foto