Gynte-stien er planlagt og prosjektert fra Kåja og opp til Amundsen Hotel på Østsida av Laugen, og fra Sundbrua og opp til badeplassen Eidesand på vestsida av elva.

Byggingen av turstien medfører en del disponering av grunn fra mange grunneiere på begge sider av elva.

– Vi er nå i mål med avtaler om bruk av den grunn vi måtte ha på østsida for å kunne bygge og komme i gang med turstien. På vestsida gjenstår det ennå avtale med to eller tre grunneiere, der Opplysningsvesenets fond er den største eieren med Prestegarden. De har signalisert til oss at et det ikke skal by på problemer, men om det medfører kjøp av grunn, er for tidlig å si, forteller arealsjef i Nord-Fron, Egil Tofte.