Det er målet for rektor og resten av det pedagogiske personalet ved Ringebu ungdomsskole, som forrige uke fikk opplæring i bruk av IPad i undervisninga.

Alle elevene, assistene og lærerne har fått utdelt hver sin iPad, og mandag og tirsdag var det tid for kursing.

På lag med elevene

Rektor ved skolen, Ola Morset, ser fram til at skolen får utvidet digital kompetanse.

– Med bruk av iPad som et digitalt verktøy går vi inn i en ny æra som lærere. Vi er faktisk litt på etterskudd i forhold til elevenes bruk og vaner med iPad. Med digitale verktøy blir vi spillende enda mer på lag med elevene, på en effektiv og moderne måte, sier han.

– Hva er de største fordelene med å ta i bruk iPad?

– Det viktigste er økt grad av tilpasset opplæring, læringsutbytte gjennom refleksjoner rundt egen læring, samarbeid mellom elev og lærer på en ny og bedre måte, samt økt grad av digital kompetanse. Et eksempel er elever med lese og skrivevansker. Ved å bruke iPad kan man få tekst overført som lyd, dvs. at iPaden leser teksten som en lydfil og eleven kan da lære på en god måte, forteller han.

Med et tastetrykk

Inspektør ved Ringebu ungdomsskole Dan-Håkon Fonstad er nøkkelperson i prosjektet med sin rolle som IKT-ansvarlig på skolen. Han ser mange nye og spennende muligheter som han og de andre lærerne nå får.

– Det vil alltid være opp til læreren å være tilstede og formidle, om mediet er papir eller iPad. Krittavla blir ikke borte, og det blir heller ikke læreboka av papir. Vi skal fortsatt bruke både kulepenn og skrive på papir. Men det digitale verktøyet gir oss nye muligheter, og ikke minst får vi frigjort mye tid, sier Fonstad, og legger til:

– Et praktisk eksempel kan være at når jeg skal lage en oppgave til elevene i en klasse lager jeg den rakt og effektivt på min iPad, så sender jeg oppgaven til hver elev med et tastetrykk. Så jobber hver elev med oppgaven på sin måte og leverer også digitalt tilbake til meg.

Bli digitale

Et annet eksempel er staving av ord som kan både vises på skjermen og spilles av som lydspor.

– Er dere som lærere «litt redd» det nye verktøyet. Er dere ute på dato i forhold til nye verktøy og digital hverdag?

– Nei på ingen måte. Vi ser fram til å heve oss og bli digitale og ønsker iPaden velkommen. Men det er nok noen forskjeller på læringskurven fra person til person. Vi satser grundig innen opplæringen, og samtlige lærere og assistenter får grundig brukeropplæring i to dager på rad. Resten av denne uka blir vi kurset videre sammen med elevene, sier Fonstad.

Stor og klar fordel

Også Ringebu-ordfører Arne Fossmo tok turen ned på ungdomsskolen i dag. Fossmo har i flere år ivret for å digitalisere alle skolene i kommunen.

– Jeg har som politiker og som foreldre ivret lenge for at skolene våre skal få digitale verktøy. Det er en stor og klar fordel for alle, og derfor er nå 172 iPader delt ut, som følge av et kommunevedtak etter et administrativt forslag i fjor høst, sier Fossmo.

Av dem går 147 til elevene på ungdomsskolen, mens resten går til læreren og assistene.

Ønska fra lærerstaben

Også Nord-Fron kommune har delt ut Ipader til elevene. Der har alle fra 1. klasse til 10. klasse tatt dette i bruk. 1,1 millionar kroner i året koster det kommunen.

– Dette er et tiltak for å ruste elevane for framtida, skal de henge med må en sette inn tidlig innsats, sier Støstad til Dølen.

Fra rektorer og lærere har det kommet ønske om tilgang på denne typen hjelpemiddel i skolehverdagen. Nå har ønsket endelig blitt oppfylt.

– Med en så sterk vilje hos skolene, har det vært lettere å få dette til, sier ordføraren.

I Ringebu kommune håper de at begge barneskolene i løpet av høsten 2018 vil kunne ta i bruk iPad også.

- Både enhetene og tilhørende apper er med i en leasingavtale med leverandøren Atea Norge. Kostnaden for ungdomsskolen er på 361 000 kroner, forteller en stolt ordfører i Ringebu, Arne Fossmo.

Dansk hjelp: Instruktør Torben Hollensen fra Danmark har mye kunnskap om bruk av digitale verktøy i skolen.
På skolebenken: Lærere og assistenter ved Ringebu på skolebenken denne uka.
Ny æra: Lærerne må tenke nytt og lære seg nye former for undervisning med digitale hjelpemidler.
Konsentrasjon: Førsteklassingane ved Sødorp skole var ei klassene, av alle 1.-10.klassingene i Nord-Fron, som i oktober fikk utdelt iPad. Foto: Silje Josten Lien