- Måtte velge mellom å bli kald eller å se dårlig

foto