Regjeringa med drastiske tiltak : Alle skular og barnehagar i landet blir stengt

foto