Leder for næringsforeninga ønsker å gjøre den årlige studieturen billigere