Stiller seg svært kritisk til brøytinga i Kvam, og får støtte fra naboene: - Det virker som et hastverksarbeid

foto