Alle kommunene i Innlandet får sin egen dagsturhytte

foto