Mariann går i bresjen for ny aksjonsgruppe: Frykter at Oslo stikker av med milliarder av oppsparte midler i Sykehuset Innlandet

foto