Aldri har Innlandet utdanna flere enn de siste ti årene - likevel mangler lokalt næringsliv folk med rett kompetanse

foto