Her graves forurenset rivningsavfall opp igjen fra tomta på TIP-byggene