Øker gavemidlene til 7,5 millioner– nå blir det mer penger til lag- og organisasjoner

foto