Nå i disse dager ble industribygget til Dag Anker Skurdal revet. Dette bygget ble satt opp først på 70-tallet, og har opp i gjennom åra huset mang en form for industri og produksjon.

Bygget rives for å gi plass til forretningsbyggene eiendomsinvestor Per Tore Teksum setter opp på denne tomta som ligger tett inntil det nye E6-krysset i Lomoen.