Nå tømmes banklokalene på Hundorp, og kommunen vurdere kjøp