Tillitsvalgt i sjukepleierforbundet ved Granheim: – Det blir fatalt for pasientane