Det nye kultursenteret er tenkt etablert i TIP-byggene ved Vinstra Vidaregåande skule. To bygg som nå står tomme, og som tidligere huset verksted og klasserom for yrkesfaglig studieretning.

Profesjonelle kulturtilbud

De to initiativtagerne ser for seg etablering av et kultursenter for tverrfaglig samarbeid og produksjon, i samarbeid med Nord-Fron kommune og Oppland fylkeskommune.

- Med bakgrunn i et uttrykt ønske om å gjøre Vinstra til regionsenter og  for å fortsette den sterke kultursatsingen som stedet allerede har, bør det være velutviklede profesjonelle kulturtilbud og kulturell utvikling i området. Og ikke bare på sommerstid, men i et helårlig perspektiv. Det vil et slikt kultursenter gi rom for, uttaler Moshagen og Huse i sin prosjektbeskrivelse.

Sentral beliggenhet

De ser også store fordeler ved beliggenhet i Lomoen tett ved den videregående skolen, og som en del av den videre utvikling av Lomoen som et nytt sentrum for Vinstra.

­ - En samlokalisering gir store muligheter for samhandling og tverrfaglig samarbeid på flere områder innen kulturproduksjon. En slik utvikling sees også i lys av et betydelig samarbeid med Vinstra Vidaregåande skule, samt generelt aktivitetssamarbeid. Nord-Fron kommune har en rekke sterk profesjonelle krefter med solide nettverk som underbygger en slik etablering. Kulturproduksjon er kulturbasert og et vesentlig bidrag i enhver samfunnsutvikling, påpeker Huse og Moshagen om prosjektet som har fått arbeidstittelen ”Fron kultursenter”.

Begge vil jobbe aktivt med sine nettverk for å generere aktivitet i kultursenteret, og dermed også inntekter.

- Her ønsker vi mange aktiviteter samtidig. Bygget kan dermed få funksjon som et opplevelsessenter basert på kulturaktiviteter. Noe slikt finnes ikke mellom Lillehammer og Trondheim. Vi håper flere har sammenfallende tanker som det vi har, og som kan bidra til realisering av et slikt kultursenter på Vinstra, sier Moshagen og Huse til Dølen.

Dette ser de for seg av etableringer i det nye kultursenteret:

Kafe med driftssenter

Blackbox: Sal med flatt golv og fleksibel scene til konsert, teater, dans og produksjonslokale.

Peer Gynt museum

Prosjektrom3: Galleri

Nord-Fron bibliotek

Kulturskolen

Kulturenheten til Nord-Fron kommune

Ung i Midtdalen

Ett stort bandrom

Lydstudio med musikerkontor og bandrom

Auditorium.