Sist fredag gikk fristen for å legge fram anbud ut. Da hadde seks ulike entreprenører levert tilbud på gjenstående arbeider på strekninga Frya-Sjoa på E6. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Oppdraget består i å bygge en kilometerlang skogsbilveg sør for Sjoa, som erstatning for tidligere Perkolo bru. Massetaket som ble brukt som deponi under bygginga av nye E6 skal planeres og sør for Sjoa, på fylkesveg 312, skal det også bygges to busslommer.

Inkluderer riving av hus

Utover dette skal også fraflytta bygninger på strekninga Ringebu-Otta, totalt 13 eiendommer, rives, herunder Fryatun kro. De aktuelle tomtene skal så settes i stand igjen.

- Vi er godt fornøyd med antall tilbydere som har vist interesse for oppdraget, uttaler prosjektleder i vegvesenet, Rune Smidesang.

Ferdig til høsten

Han forteller videre at vegvesenet nå vil vurdere ulike aspekter ved de seks tilbudene de har mottatt. Når alle kvalitetsvurderinger er gjort, vil pris bli avgjørende.

- Vi regner med å kunne inngå kontrakt i slutten av mai. Går alt etter planen, starter arbeidene opp i månedsskiftet mai/juni, forteller Smidesang.

Arbeidet skal ferdigstilles til oktober dette året.