Ifølge statistikken mottok lensmannskontoret på Vinstra 453 anmeldelser i løpet av fjoråret. Spesielt en kategori peker seg ut; antallet voldssaker er doblet på ett år, fra 29 til 59.

Få alvorlige voldssaker

– Jeg stussa da jeg så tallene, for i straffesaksregisteret har vi registrert 37 saker i løpet av fjoråret, sier konstituert lensmann i Midt-Gudbrandsdalen, Jon Gaarden, som sier han må se nærmere på hva årsaken til dette kan være.

En mulig forklaring kan være at totalen fra sentralt hold er medregnet en eller flere kategorier som lensmannskontoret ikke regner under paraplybetegnelsen vold.

Blant de 37 anmeldelsene gjelder kun et fåtall grov vold, opplyser Gaarden. Flere av anmeldelsene gjelder mindre alvorlige saker eller trusler om vold, som registreres i samme kategori, sjøl om det aldri forekommer fysisk kontakt.

– Det er ikke snakk om noen «oppblomstring» av voldssaker, de færreste av anmeldelsene omhandler grove voldshendelser.

Mindre ute på vegen

En annen betydelig endring i tallmaterialet, er nedgangen i anmeldelser innen trafikkrelaterte lovbrudd. Sjøl om trafikksikkerheten har økt med ny E6, skyldes dette også at politiet har vært mindre ute på vegen.

– Andre oppgaver stjal tid i fjor, blant annet i forbindelse med reformarbeid, sier Gaarden.

I Innlandet politidistrikt har antallet anmeldelser gått ned fra 2016 til i fjor, med vel 19 000 anmeldte saker. Trafikk og vinning ligger på toppen også her, men innenfor begge kategoriene har det vært en nedgang i 2017.

Politidistriktet har en oppklaringsprosent på 57,8, som er rett over landsgjennomsnittet på 55,9 i samme periode.