Får økonomisk støtte til rydding av plast- og rundballer