Aud og Ståle heier fram sønnen til norgestoppen i golf