Kuboden blir fastbuande: Anne Ragnhild har promotert norske kuraser eit kvart århundre

foto