Vinstrahallen klargjøres som senter for massevaksinering