Rekordlave tap av sau til rovvilt - laveste som er blitt registrert siden 2002

foto