WHO starter koronastudie i Norge: - Vi står nå midt i en global forskningsdugnad