Hva er det som skjuler seg i kontaineren på Dale Gudbrands gard?

foto