Tilsette mottek truslar om utøving av vald. Politiet: - Vi opplever fleire slike tilfelle enn før