Usikker på hva du skal stemme? La førsteklassingene hjelpe deg: - Å lure noen til å bruke elbil synes jeg faktisk ikke er så greit