Har kommet til enighet med den vaksinekritiske fastlegen: - Det beste utfallet