Kostnadsøkning gir asfaltkutt – utsetter asfaltering av flere strekninger