Godhjerta sparebank – delte ut 30 nye hjertestartere

foto