Midtdalskommunene vil ta imot og bosette 180 flyktninger