Har satt av 180.000 kroner til sårbare barn og unge i Midtdalen - så mange får stipend